Paluu dokumenttiluetteloon / Back to the catalogue of documents     [Page 1 of 1]  
  Up one level  

Kuvia alppiruusujen risteytystaimista, lehtimuodoista ja kasvutavoista
On mielenkiintoista tehdä havaintoja nuorista risteytystaimista, erityisesti miten voimakkaan vaikutuksen laji- tai lajikepölyttäjän geenit ovat aikaansaaneet kasvutapaan ja lehtimuotoihin. Lehdet ja kasvutapa ovat minulle yhtä tärkeät kuin kukkien väri. Otin kesällä 2008 valokuvia joistakin mielenkiintoisimmista hybrideistäni, tähän mennessä. ;)
Pictures on Rhododendron hybrid plants, leaf forms and growth habits
It is interesting to make observations on young hybrid plants, specially on how strong impact the genes of the pollinator species or hybrid has resulted on the growth habit and leaf forms. The leaves and the growth habit of a hybrid are for me as important as the color of the flowers. I took in summer 2008 pictures of some of my most interesting hybrid plants, so far. ;)

Pictures taken by Kristian Theqvist

Taimikasvatusalueen #1 taimet ovat jo sen verran kookkaita, että ne pitäisi saada istutettua metsään.
The plants in the nursery area #1 are already so large that I should plant them in the forest.
Taimikasvatusalue #2. Hybridit ovat olleet tässä kaksi talvea.
Nursery area #2. The hybrids have been here for two winters.
Toinen näkymä taimikasvatusalueella #2.
Another view on nursery area #2.
Risteytystaimien monimuotoisuutta. Etualalla on tuuheakasvuinen 'P.M.A. Tigerstedt' x (brachycarpum x aureum), jolla on punertava uusi kasvu.
Diversity of the hybrdid plants. In front is dense growing  'P.M.A. Tigerstedt' x (brachycarpum x aureum) that has reddish shade on new growth.
  Taimikasvatusalueen #1 taimet ovat jo se...  
  Taimikasvatusalue #2. Hybridit ovat olle...  
  Toinen näkymä taimikasvatusalueella #2.<...  
  Risteytystaimien monimuotoisuutta. Etual...  
Hieno 'St. Michel' x 'Great Dane' taimi. Lehtien alapinnalla on paksu vaalea karvoitus (indumentum).
A nice 'St. Michel' x 'Great Dane' plant. The underside of the leaves have thick whitish indumentum.
Kapealehtinen R. makinoi periyttää vahvasti lehtiensä kapeutta risteytyksissä suomalaisten brachycarpum  ssp. tigerstedtii lajikkeiden kanssa. Kuvassa on 'Pekka' x makinoi taimia.
R. makinoi passes on strongly  the narrow leaves in crosses with Finnish brachycarpum  ssp. tigerstedtii hybrids. In picture 'Pekka' x makinoi plants.
Poikkeuksellisen komea 'Pekka' x makinoi taimi, millä on kapeat, pitkät lehdet ja voimakas kasvutapa.
An exceptionally handsome 'Pekka' x makinoi plant with narrow, long leaves and strong growth.
Suurimmalla osalla 'Haaga' x makinoi taimista on kapeat lehdet kuten pölyttäjälajilla makinoi.
Most of the 'Haaga' x makinoi plants have narrow leaves inherited from the pollen given  makinoi.
  Hieno 'St. Michel' x 'Great Dane' taimi....  
  Kapealehtinen R. makinoi periyttä...  
  Poikkeuksellisen komea 'Pekka' x maki...  
  Suurimmalla osalla 'Haaga' x makinoi<...  
Kapealehtisillä 'St. Michel' x makinoi taimilla on hyvä karvoitus (indumentum) lehtien alapinnoilla.
Narrow leaved 'St. Michel' x makinoi plants have good indumentum.
Kapealehtisyys on periytynyt myös makinoi-lajikkeesta 'Jens Jörgen Sörensen'. Kuvassa on 'Helsinki University' x 'Jens Jörgen Sörensen' taimia.
Narrow leaves are passed on also from the makinoi hybrid 'Jens Jörgen Sörensen'. In picture  'Helsinki University' x 'Jens Jörgen Sörensen' plants.
'Kullervo' x 'Golden Coach' on tuuheakasvuinen komea pensas, jonka lehtiruodit ovat punaiset.
'Kullervo' x 'Golden Coach' is a dense growing plant that has red  leaf stalks.
'Hellikki' x 'America' risteytyksellä tavoittelen kestävää punakukkaista lajiketta. Muutamalla taimella lehdet ovat voimakkaasti kuvioituneet.
A goal for hardy red,  'Hellikki' x 'America' cross plants. Some plants have strongly textured leaves.
  Kapealehtisillä 'St. Michel' x makino...  
  Kapealehtisyys on periytynyt myös mak...  
  'Kullervo' x 'Golden Coach' on tuuheakas...  
  'Hellikki' x 'America' risteytyksellä ta...  
'Helsinki' University' x 'Golden Coach'  taimi viehättää tuuhealla uudella kasvullaan. Lehdet ovat myös kohtalaisen suurikokoiset.
'Helsinki' University' x 'Golden Coach' charms with dense new growth. The leaves are also pretty large.
Yhdellä 'Haaga' x 'Fred Wynniatt' taimista on punertavuutta uusilla tummilla lehdillään. Kasvu on turhan voimakasta ja puskasta voi tulla melkoinen roisko.
One of the 'Haaga' x 'Fred Wynniatt' plants has reddish shade on new dark leaves. The growth is a bit too strong and the plant habit may turn out to be straggly.
Risteytykset 'Elviiran' kanssa ovat minulla pääsääntöisesti epäonnistuneet kylmien kevätöiden vuoksi. Yhden hyvännäköisen risteytystaimen sentään löysin taimikasvatusalueelta, 'Elviira' x bureavii. Uusilla lehdillä on mukavasti bureavii lajin piirteitä ja puskasta näyttäisi olevan tulossa pienikasvuinen ja tuuhea.
Crossings with 'Elviira' have mostly failed because of too cold nights in spring time. I found one nice looking plant from the nursery area #2, an 'Elviira' x bureavii. New growth has features from bureavii and the plant seems to stay low growing and dense.
  'Helsinki' University' x 'Golden Coach' ...  
  Yhdellä 'Haaga' x 'Fred Wynniatt' taimis...  
  Risteytykset 'Elviiran' kanssa ovat minu...  
Album last updated on heinä 29, 2008 - 06:14 AM
Powered by JAlbum 7.4 and BluPlusPlus_KT skin
Copyright Kristian Theqvist