Paluu dokumenttiluetteloon  /  Back to the catalogue of various documents on rhododendrons    

Juurrutushormonit puuvartisille pistokkaille
Kristian Theqvist, 13.10.2004

Pistokkaiden juurrutushormonit
Kasvien parempaan juurtumiseen ja juurten kasvuun voidaan vaikuttaa joko kasvien omilla luontaisilla kasvihormoneilla tai synteettisillä hormoneilla. Kasveissa oleva hormoni auksiini IAA (indole-3-acetic acid) löydettiin jo 1930-luvulla ja tämän versojen kärjissä syntyvän hormonin on todettu olevan merkittävä kasvua säätelevä hormoni. Luonnosta saatava auksiini ei kuitenkaan ole kovinkaan tehokas hankalasti juurtuville puuvartisille kasveilla.

Synteettiset auksiinit IBA (indole-3-butyric acid) ja NAA (naphthaleneacetic acid) ovat kaupallisten juurrutushormonien tavallisimmat ainesosat. Synteettiset juurrutushormonit ovat erittäin tehokkaita ja kuitenkin suhteellisen edullisia. Niiden saantia on tuontimääräyksillä rajoitettu ja sen vuoksi niitä ei ihan puutarhamyymälöiden hyllyiltä löydy. Hormoneja on saatavana eri vahvuisina jauheina tai veteen liuotettavina tabletteina. Juurtuminen määräytyy juurrutushormonien pitoisuuden mukaan, joten juurtumista ei voi tehostaa laittamalla laimeaa hormonia enemmän. Liian voimakas auksiinipitoisuus voi ehkäistä juurtumista, kun taas liian laimealla ei saada juurtumista aikaiseksi.

Erilaiset kasvit juurtuvat parhaiten niille ominaisella auksiinipitoisuuksilla. Pehmytvartiset pistokkaat juurtuvat useimmiten hyvnkin helposti, jopa ilman juurrutushormoneja. Näillä kasveilla on jo itsessään riittävä määrä auksiinia. Kovavartiset pistokkaat juurtuvat heikommin ja ne hyötyvät selkeimmin ylimääräisen auksiinin antamisesta.

Paju on tunnetusti erittäin helposti juurtuva. Pajusta voidaan tehdä uutetta, jolla sanotaan olevan juurtumista parantava vaikutus. Tieteellisiä artikkeleita kontrolloitujen kokeiden positiivista tuloksista on vaikea löytää, mutta erilaisia juttuja ja ohjeita pajuvedestä löytyy netistä sitäkin enemmän. Mistäkö sitten tietää, etteikö juurtuminen olisi tapahtunut yhtä hyvin ilman pajuvettä?  Harrastajat harvemmin tekevät kontrolloituja kokeita, vaan pikemminkin vertavaat pajuveden juurtumistuloksia edellisvuosien tuloksiin. Monet tyytyväiset käyttäjät ovat kuitenkin saaneet pajuvettä käyttäen hyviä juurtumistuloksia ja sehän on kuitenkin pääsasia; oli todellinen syy sitten pajuvedessä, paremmissa menetelmissä, pistokkaan oton ajoituksessa,  leikkaustavassa, steriloinnissa, kasvatusalustassa, lämpötilassa tai valaistuksessa.

Pajuveden käytöllä on tieteellisesti havaittu olevan merkitystä juurtumiselle, kun sitä on käytetty yhdessä luonnonmukaisen tai synteettisen juurrutushorminin kanssa. Pajuvesi  tehostaa auksiinin vaikutusta juurien kehittymisessä. Tältä kannalta katsottuna voisi ehkä myös ajatella, että luontaisesti paljon auksiinia omaavat kasvit juurtuvat helpommin pajuveden avulla?

Yhteenveto eri juurrutushormoneista

 • IAA eli auksiini (indole-3-acetic acid)
  • Auksiini on kasveissa luonnollisesti syntyvä hormoni.
  • Voidaan käyttää edistämään helposti juurtuvien pehmeävartisten kasvien
   juurtumista.
  • Juurtumistulokset ovat mahdollisesti parempia yhdessä pajuveden kanssa käytettynä.
  • Kaupallisia tuotteita ovat mm.  Neudofix (leväuute, maahantuojana Esbau), Rhizopon A (0,5 - 1 % IAA ja tabletit).

 • IBA (indole-3-butyric acid)
  • Synteettinen auksiini, joka on erityisen tehokas puuvartisille kasveilla.
  • Yhdessä NAA-hormonin kanssa käytettäessä saadaan juurtumista tehostettua.
  • Kaupallisia tuotteita ovat mm. Rhizopon AA, Chryso* (0,1 - 4 % IBA ja tabletit).
  • Sopiva valinta voisi olla esim. 0.5 % IBA helposti juurtuville ja 2 % IBA vaikeasti juurtuville puuvartisille.
   Jos vain yhtä hankkii, niin silloin sopiva valinta voisi olla 1 % IBA.

 • NAA (naphthaleneacetic acid)
  • Synteettinen auksiini, jonka vaikutus on yleisesti ottaen heikompi kuin IBA:n, mutta tehokkaampi kuin IAA:n.
  • Kaupallisia tuotteita ovat mm. Rhizopon B (0,1 - 0,2 % IBA ja tabletit).
  • Olen havainnut NAA-hormonin hivenen parantavan juurtumista IBA:n kanssa käytettynä, mutta merkitys on aika vähäinen.

Rhizoponin tuotteille ei tietojeni mukaan ole maahantuojaa, mutta käytännössä aineita voi tilata hyvin palvelevasta taimimyymälästä (esim. Taimia Oy, josta olen sitä saanut).

Rhizopon on laittanut juurrutusoppaansa myös nettiin, Rhizopon Rooting Guide. Eipä siinä oppaassa mitään mullistavia ohjeita ole, mutta siinä on aika kattava luettelo eri kasveista ja niiden juurtumiseen parhaiten soveltuvista Rhizoponin tuotteista. Suositeltavasta hormonista voi päätellä, onko jokin kasvi helposti vai vaikeasti juurtuva ja lisäksi tiedon parhaasta ajasta ottaa pistokkaita ja optimaalisen kasvualustan. Jos jollekin kasville on määritelty heikko hormonipitoisuus, kasvi todennäköisesti juurtuu ilman juurrutushormoniakin.

Lisää linkkejä:
Alppiruusujen lisääminen pistokkaasta, Kristian Theqvist, ohjeita kotisivuilla
Rhizopon, juurrutushormoneja Hollannista
Dip 'N Grow Liquid Rooting Hormone, juurrutushormoneja jenkeistä
Effects of IBA and NAA treatments on rooting Douglas-fir stem cuttings, Copes, D.L., New Forests. 20: 249-257.
Root regeneration of rose plants as influenced by applied auxins, H. W. M. Fuchs, Agricultural University, Department of Horticulture, The Netherlands
Selection of Plant Rooting products for Various Plant Varieties, Hortus USA Corp.
Plant Rooting Products, Hortus USA Corp.
Roses from Cuttings, ruusujen pistokaslisäys
Influence of Black Locust and Contorted Willow Water Diffusate on Rooting Stem Cuttings. Mark J. Arena, Otto J. Schwarz and Willard T. Witte.
 Paluu dokumenttiluetteloon  /  Back to the catalogue of various documents on rhododendrons